नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय
कृषि बिभाग

राष्ट्रिय फलफूल बिकास केन्द्र
किर्तिपुर, काठमाडौँ
फोन नं.: ०१-५९०५७४२, ५९०५०५३
इमेल: ncfd.gov.np@gmail.com
वेबसाइट: https://ncfd.gov.np


सम्पर्क ब्यक्ति:
याम कुमारी श्रेष्ठ
वरिष्ठ बागबानी विकास अधिकृत
मोबाइल: 9851229587
इमेल: yambhos@yahoo.com Technical Support

DreamWork Solution
इमेल: itchitwan@gmail.com