नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय
कृषि बिभाग

राष्ट्रिय फलफूल बिकास केन्द्र
किर्तिपुर, काठमाडौँ
फोन नं.: ०१-५९०५०३७, ५९०५७४२, ५९०५०३५, ५९०५०४५
इमेल: ncfd.gov.np@gmail.com
वेबसाइट: https://ncfd.gov.np


सम्पर्क ब्यक्ति:
तारा शर्मा 
बागबानी विकास अधिकृत
मोबाइल: ९८५८०३२०८१
इमेल: sharmatara236@gmail.com


राजिब बुढाथोकी : 9843407278
Project Manager
DreamWork Solution

इमेल: razevbth@gmail.com
   itchitwan@gmail.com